Privacy disclaimer

De klantgegevens die ons ter beschikking gesteld worden dienen enkel voor interne verwerking en eventuele promoties van ons. Niets van deze gegevens zullen aan derden overgemaakt worden. De klant heeft het recht de door ons bewaarde gegevens betreffende hemzelf in te zien en te verbeteren zoals voorzien in de wetgeving.