ID Care

 ID Care logo 

 ID Care is reeds 10 jaar leverancier van alle medisch materiaal voor ongevallen hulpverlening, voor zowel de professionele hulpverlener, zoals ambulance en hulpdiensten alsook voor bedrijven en instellingen.

Door onze jarenlange ervaring kunnen wij u een passend advies geven bij uw productkeuze van EHBO materiaal of medisch materiaal.

Sinds januari 2018 is ID Care is een onderdeel van Covarmed. Bij Covarmed vindt u het grootste EHBO-asortiment van Belgie voor ondernemingen.

10 adviezen voor een efciënte eerste hulp op de werkvloer

1. Organisatie

Zorg ervoor dat de organisatie van de eerste hulp volledig in orde is. Laat niets aan het toeval over. Een medewerker die gekwetst is of zich niet goed voelt, verdient de beste lichamelijke zorgen en psychosociale opvang. Dit geldt zowel overdag, als s’ avonds en tijdens de nacht in Uw onderneming. Een goede organisatie is eveneens van belang in ondernemingen met meerdere afdelingen en bij werken op verplaatsing.

2. Communicatie binnen de ondernemening

Zorg ervoor dat alle werknemers op de hoogte zijn van wat ze moeten doen na een ongeval of bij ziekte op het werk. Informeer nieuwe werknemers bij indiensttreding en herinner alle werknemers op geregelde tijdstippen aan de afspraken en wie men voor de eerste hulp moet contacteren. Vergeet niet de tijdelijke werkkrachten, stagiairs, jobstudenten,… in te lichten. Maak een lijst met namen van hulpverleners, telefoonnummers en eerste hulpposten en breng ze goed zichtbaar aan op diverse plaatsen in de onderneming en bedrijfsvoertuigen.

3. Contact met externe hulpverleners

Ga na of je terecht kan bij een arts in de buurt in situaties waarbij professionele hulp nodig is. Beslis wie er met welk vervoermiddel een slachtoer naar de spoedgevallendienst van een vooraf bepaalde verzorgingsinstelling begeleidt. Organiseer en onderhoud goede contacten met de externe hulpverleners.

4. Beschikbaarheid en bereikbaarheid van de hulpverleners

Zorg ervoor dat een of meer hulpverleners beschikbaar zijn tijdens elke ploegendienst of bij werken op verplaatsing. Check of de hulpverleners gemakkelijk bereikbaar zijn. Volg deze aspecten nauwgezet op, want hiermee staat of valt een eiciënte hulpverlening. 

5. Deskundigheid van de hulpverleners

Wees ervan overtuigd dat in de eerste ogenblikken na een ongeval – of wanneer iemand onwel wordteen degelijke eerste hulp opleiding ten volle rendeert. Opgeleide medewerkers kunnen de ernst van een letsel of situatie inschatten, de juiste eerste hulp toepassen en bepalen welk volgende acties nodig zijn.

6. Beschikbaarheid en bereikbaarheid van eerste hulp materiaal

Schaf voldoende en het juist eerste hulp materiaal aan. Hou rekening met de arbeidsrisico’s en de specieke letsels die hiervan het gevolg kunnen zijn. Check regelmatig of de uitrusting nog volledig is. Zorg er voor dat de hulpverleners vertrouwd zijn met de uitrusting. Het eerste hulp materiaal moet goed bereikbaar zijn.

7. Veiligheids- en gezondheidssignalisering

Veiligheids – en gezondheidsheidssignalisering op het werk is verplicht. Duid het eerste hulp materiaal( lokaal, verbanddoos, oogspoeling,..) aan met de juiste pictogrammen. Een aantal pictogrammen zijn belangrijk omdat ze bij een ongeval of een noodsituatie de eerste hulpverlening versnellen en vergemakkelijken. Ze zijn vierkant of rechthoekig van vorm. De reglementaire kleur is groen met een wit als contrast – en symbool kleur. Het is aangewezen om alle werknemers te informeren over of te herinneren aan de betekenis van deze symbolen.

8. Eerste hulp register

Laat steeds het eerste hulp register nauwkeurig invullen. Deze gegevens zijn belangrijk voor de eventuele aangifte van een arbeidsongeval aan de verzekeringsmaatschappij, voor de verwerking van de ongevallengegevens met het oog op preventie door de interne dienst Preventie en Bescherming op het Werk (PBW), en voor het voorraadbeheer.

9. Advies

Win tijdig advies in van de preventiedeskundigen van de externe dienst PBW. Zo kan de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer adviseren over de organisatorische aspecten, het noodzakelijk eerste hulpmateriaal en het verzorgingslokaal, het aantal en de opleiding van de eerste hulpverleners.

10. Borging en evaluatie

Het is van groot belang dat de organisatie van de eerste hulpverlening verankerd is in het preventiebeleid en regelmatig geëvalueerd wordt. Een systematische documentatie is een must. Minimale onderdelen van de beheersinformatie zijn:

  • Een beknopte beschrijving van de eerste hulporganisatie
  • Beschrijving van de taken en verantwoordelijkheden
  • Actueel opleidingsschema
  • Eiciënt beheer van eerste hulpmateriaal en uitrusting.